ჩვენ შესახებ


ისტორია
სტრუქტურა

ა(ა)იპ "ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის" სტრუქტურა

ადმინისტრაცია

სათათბირო ორგანო (გამგეობა)

ცხრა ფილიალი

გლდანი

ნაძალადევი

დიდუბე

ძველი თბილისი

ვაკე

საბურთალო

ისანი

სამგორი