სიახლეები


images

16,06,2014

19 აპრილს ნაძალადევის ფილიალში გაიმართა აფლატუნის არაფორმალური განათლების სასწავლო პროგრამის პრეზენტაცია.

19 აპრილს ნაძალადევის ფილიალში გაიმართა აფლატუნის არაფორმალური განათლების სასწავლო პროგრამის პრეზენტაცია.