ჩვენი ფილიალები


 

მისამართი:, სარაჯიშვილი Nº1 ( გლდანი-ნაძალადევის გამგეობის ყოფილი შენობა)
ფილიალის გამგე ლია გაგნიძე / საკონტაქტო ტელ; 265-48-52
ფილიალში ფუნქციონირებს შემდეგი დასახელების წრეები, სტუდიები და ანსამბლები:

• ქართული ენა და ლიტერატურა
• ინგლისური ენა
• გერმანული ენა
• რუსული ენა
• მათემატიკა
• ზოგადი უნარები
• ფსიქოლოგია
• შემეცნებიუთი განმავითარებელი წრე დ/კლასებისათვის
• ფიზიკა
• ქიმია
• სასკოლო მზაობა სკლამდელთათვის
• სახვითი ხელოვნება
• ვოკალი
• ქართული ხალხური საკრავები
• ქართული ხალხური ცეკვა
• სამეჯლისო სპორტული ცეკვა