ჩვენი ფილიალები


 

მისამართი:, სარაჯიშვილი Nº1 ( გლდანი-ნაძალადევის გამგეობის ყოფილი

შენობა)
ფილიალის გამგე - ლია გაგნიძე
საკონტაქტო ტელ.: 2-65-48-52


ფილიალში  ფუნქციონირებს  შემდეგი  დასახელების  წრეები,

სტუდიები  და  ანსამბლები:

 

საგნობრივი  მიმართულების  წრეები:

 

 • ქართული  ენა  და  ლიტერატურა;

 

 • ინგლისური  ენა;

 

 • რუსული  ენა;

 

 • გერმანული  ენა;

 

 • ისტორია;

 

 • მათემატიკა;

 

 • ზოგადი  უნარები;

 

 • ფიზიკა;

 

 • ქიმია;

 

 • სასკოლო მზაობისა და შემეცნებით-განმავითარებელი;

 

 • ფსიქოლოგიური დახმარებისა და შემეცნებით - განმავითარებელი 
  (დაწყებითი  კლასებისათვის).

​​​​​​​

სახელოვნებო  მიმართულების  წრეები:

​​​​​​​

 • ქართული  ხალხური  საკრავები;

​​​​​​​

 • ხატვა;

​​​​​​​

 • გამოყენებითი  ხელოვნება;

​​​​​​​

 • ვოკალი.

​​​​​​​

სპორტული  მიმართულების  წრე:

 

 • ​​​​​​​ჭადრაკი.