ჩვენი ფილიალები


 

მისამართი: კიევის ქ. Nº 8,
ფილიალის გამგე - ციცინო გოგოტიშვილი
 საკონტაქტო ტელ.: 2-95-41-83

 

ფილიალში ფუნქციონირებს შემდეგი დასახელების წრეები,

სტუდიები და ანსამბლები:

 

საგნობრივი  მიმართულების  წრეები:

 

 • ქართული  ენა  და  ლიტერატურა;

 

 • ინგლისური  ენა;

 

 • რუსული  ენა;

 

 • ფრანგული  ენა;

 

 • ისტორია;

 

 • მათემატიკა;

 

 • ზოგადი  უნარები;

 

 • ფიზიკა;

 

 • ქიმია;

 

   

  • სასკოლო მზაობისა და შემეცნებით-განმავითარებელი;

   

  • ფსიქოლოგიური დახმარებისა და შემეცნებით - განმავითარებელი  
   (დაწყებითი  კლასებისათვის).

  ​​​​​​​

  სახელოვნებო  მიმართულების  წრეები:

   

  • ქართული  ხალხური  სიმღერა;

  ​​​​​​​

  • ქართული  ცეკვა;

  ​​​​​​​

  • ვოკალური  ანსამბლი  "გვირილა";

  ​​​​​​​

  • ხატვა;

  ​​​​​​​

  • გამოყენებითი  ხელოვნება;

  ​​​​​​​

  • თეატრალური  სტუდია  "დებიუტი";

  ​​​​​​​​​​​​​​

  • თანამედროვე  ცეკვა.

  ​​​​​​​

  ​​​​​​​სპორტული  მიმართულების  წრეები:

   

  • მხატვრული ტანვარჯიში;

  ​​​​​​​​​​​​​​

  • ჭადრაკი.

  ​​​​​​​

  ​​​​​​​სახელობო  მიმართულების  წრეები:

  ​​​​​​​

  • კერვა;

  ​​​​​​​

  • ქარგვა.