ჩვენი ფილიალები


 

მისამართი: კიევის ქ. Nº 8,
ფილიალის გამგე ციცინო გოგოტიშვილი / საკონტაქტო ტელ.: 2-95-41-83

ფილიალში ფუნქციონირებს შემდეგი დასახელების წრეები, სტუდიები და ანსამბლები:

• სასწავლო შემეცნებითი წრე დ/კლასებისთვის
• ქართული ენა და ლიტერატურა
• მათემატიკა
• ზოგადი უნარები
• ინგლისური ენა
• ფრანგული ენა
• რუსული ენა
• ფიზიკა
• ქიმია
• ისტორია
• ხატვა
• ანსამბლი “გვირილა”
• ქართული ცეკვა
• თანამედროვე ცეკვა
• თეატრალური სტუდია
• გამოყენებითი ხელოვნება
• ჭადრაკი