ჩვენი ფილიალები


 

მისამართი: ცაბაძის ქ.Nº1,
ფილიალის გამგე ხათუნა კახიძე / საკონტაქტო ტელ.: 2-34-06-25

ფილიალში ფუნქციონირებს შემდეგი დასახელების წრეები, სტუდიები და ანსამბლები:
• ფიზიკა
• მათემატიკა
• გერმანული ენა
• ქართული ენა და ლიტერატურა
• ინგლისური ენა
• რუსული ენა
• ქიმია
• შემეცნებითი განმავითარებელი წრე დ/კლასებისათვის
• ქართული ცეკვა
• ვოკალი
• ტანვარჯიში
• სამეჯლისო სპორტული ცეკვა