ჩვენი ფილიალები


 

მისამართი: ცაბაძის ქ.Nº1,
ფილიალის გამგე - ხათუნა კახიძე
 საკონტაქტო ტელ.: 2-34-06-25

 

ფილიალში ფუნქციონირებს შემდეგი დასახელების წრეები,

სტუდიები და ანსამბლები:

 

საგნობრივი  მიმართულების  წრეები:

 

 • ქართული  ენა  და  ლიტერატურა;

 

 • ინგლისური  ენა;

 

 • რუსული  ენა;

 

 • გერმანული  ენა;

​​​​​​​

 • ისტორია;

​​​​​​​

 • მათემატიკა;

​​​​​​​

 • ქიმია;

​​​​​​​​​​​​​​

 • სასკოლო მზაობისა და შემეცნებით - განმავითარებელი .

​​​​​​​

სახელოვნებო  მიმართულების  წრეები:

 

 • ქართული  ხალხური ცეკვის  ანსამბლი  :რუსთაველები";

​​​​​​​

 • ხატვა და გამოყენებითი ხელოვნება;

​​​​​​​

 • სასცენო  პლასტიკა.

​​​​​​​

სპორტული  მიმართულების  წრეები:

 

 • მხატვრული ტანვარჯიში;