ჩვენი ფილიალები


 

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას ქ. Nº 61, (151-ე სკოლის შენობა)
ფილიალის გამგე მარიამ ზედელაშვილი / საკონტაქტო ტელ: 2-32-39-86

ფილიალში ფუნქციონირებს შემდეგი დასახელების წრეები, სტუდიები და ანსამბლები:

• შემეცნებით განმავითარებელი წრე დ/კლასებისათვის
• საესტრადო სიმღერა
• ქართული ხალხური სიმღერა
• ქიმია
• ინგლისური ენა
• მათემატიკა