ჩვენი ფილიალები


 

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას ქ. Nº 61, (151-ე სკოლის შენობა)
ფილიალის გამგე - მარიამ ზედელაშვილი
 საკონტაქტო ტელ.: 2-32-39-86

 

ფილიალში ფუნქციონირებს შემდეგი დასახელების წრეები,

სტუდიები და ანსამბლები:

 

საგნობრივი  მიმართულების  წრეები:

 

  • ინგლისური  ენა;

 

  • მათემატიკა;

 

  • ქიმია;

 

  • სასკოლო მზაობისა და შემეცნებით-განმავითარებელი (დაწყებითი  კლასებისათვის).