ჩვენი ფილიალები


 

მისამართი: შარტავას ქ. Nº 20, (198 – ე სკოლის შენობა)
ფილიალის გამგე თამილა მელაძე / საკონტაქტო ტელ.: 2-38-80-90
ფილიალში ფუნქციონირებს შემდეგი დასახელების წრეები, სტუდიები და ანსამბლები:

• ინგლისური ენის წრე
• მათემატიკის წრე
• ქართული ხალხური ცეკვა
• გამოყენებითი ხელოვნება
• ხატვა
• რუსული ენა
• ფიზიკა