წრეები

საგნობრივი  მიმართულების  წრეები:

 

ქართული ენა და ლიტერატურა
ინგლისური ენა
გერმანული ენა
ფრანგული ენა
რუსული ენა
ისტორია
მათემატიკა
ზოგადი უნარები
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
სასკოლო მზაობისა და შემეცნებით-განმავითარებელი
ფსიქოლოგიური დახმარებისა და შემეცნებითი – განმავითრებელი  

(დაწყებითი კლასებისათვის)

 

 

სახელოვნებო  მიმართულების  წრეები :

 

ქართული ხალხური ცეკვა
სამეჯლისო-სპორტული ცეკვა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
ქართული ხალხური სიმღერა და საკრავები
ვოკალი
თეატრალური სტუდიები
გიტარა და დასარტყამი ინსტრუმენტები
გამოყენებითი ხელოვნება

ბალეტი

 

სპორტული  მიმართულების  წრეები:

 

კალათბურთი
ძიუდო
კარატე
მხატვრული ტანვარჯიში
ჭადრაკი

 

 სახელობო  მიმართულების  წრეები:

 

კომპიუტერის შეკეთება
კულინარია

ქარგვა

კერვა

 

კლუბები:

"ალტერ - ეგო" - ლიტერატურული კლუბი